Mijn Kifid

Voortgang klachtbehandeling BeleggingsverzekeringenKifid: aantal klachten beleggingsverzekeringen neemt gestaag af

Het aantal klachten over beleggingsverzekeringen bij Kifid neemt gestaag af. In 2021 hebben opnieuw ruim 100 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. Voor 40 klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. De Geschillencommissie heeft in 67 klachtzaken een uitspraak gedaan. Naar aanleiding van de Kifid-uitspraken over de DIN Plan-beleggingsverzekering van Allianz hebben 173 consumenten hun DIN Plan-klacht bij Kifid ingetrokken. Op dit moment heeft Kifid nog 300 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling. Het aantal nieuwe klachten over een beleggingsverzekering is in 2021 gehalveerd naar 44.

 

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie: “Het aantal nog te behandelen klachten over beleggingsverzekeringen is in 2021 bijna gehalveerd. Ook zien we de instroom van nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen meer en meer afnemen. Ik ben vooral blij voor de ruim 100 consumenten en betrokken verzekeraars die we in 2021 duidelijkheid hebben kunnen geven over hun beleggingsverzekeringsklacht. Daarvan zijn 40 klachten alsnog opgelost via bemiddeling en in 67 klachtzaken heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan. In 2022 gaan we voortvarend verder met het afronden van de resterende klachten. Daarvoor geldt nog steeds: bemiddelen waar dat kan en uitspraak indien nodig. Soms kan een zitting ertoe leiden dat partijen alsnog samen een oplossing vinden. Ook dat helpt, want er samen uitkomen geeft sneller duidelijkheid.”

 

Aantal clusters bijna afgerond

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster behandelt Kifid de klachten. De clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN AMRO, Achmea, De Goudse en de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. zijn vrijwel afgerond. Het cluster met klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen was al klaar. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen met meer dan 150 klachten aan de slag, onder meer over beleggingsverzekeringen van a.s.r. en Aegon en met klachten gericht tegen tussenpersonen die over beleggingsverzekeringen hebben geadviseerd. Voor nog zo’n 145 klachten geldt dat ze later worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

 

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten Universal Life later

Kifid realiseert zich dat de antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen voor bepaalde individuele klachten over beleggingsverzekeringen relevant kunnen zijn. Voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life gaat Kifid door met de klachtbehandeling tot en met de schriftelijke procedure. Met het houden van zittingen en het doen van uitspraken in dit soort klachten wacht de Geschillencommissie tot de uitkomst van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad bekend is.

Lees ook: de reactie van Kifid op het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

 

DIN Plan-klachten

Sinds de Commissie van Beroep in 2020 uitspraken heeft gedaan in drie DIN Plan-klachten gericht tegen verzekeraar Allianz, is de Kifid-lijn voor DIN Plan-beleggingsverzekeringen duidelijk: er is geen grond voor een schadevergoeding. Hierna zijn Stichting DIN Plan Dupe en de verzekeraar in overleg gegaan om samen tot een vergelijk te komen. Begin november 2021 hebben beiden aan Kifid laten weten dat het overleg op niets is uitgelopen. Kifid heeft vervolgens bekend gemaakt de resterende DIN-Plan klachten een voor een te behandelen en dat de Geschillencommissie bij de beoordeling de lijn zal volgen van de uitspraken van de Commissie van Beroep. Vervolgens hebben 173 consumenten besloten hun DIN Plan-klacht bij Kifid in te trekken.

 

Meer informatie

Op de speciale pagina Beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.

 

 

Ook interessant