Mijn Kifid

Kifid: deel klachten over rente op doorlopend krediet voorlopig aangehouden

De afgelopen weken is door respectievelijk ABN AMRO, Santander en Hollandsche Disconto Voorschotbank afzonderlijk beroep ingesteld tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid over het rentetarief op doorlopend krediet. Deze drie beroepsprocedures hebben Kifid doen besluiten om de behandeling van de bijna 40 soortgelijke klachten tegen deze drie banken en hun dochterbedrijven voorlopig aan te houden. De behandeling van de overige 60 klachten over het rentetarief op doorlopend krediet gaat gewoon door.

Zaak overdoen voorkomen

De klachten die Kifid aanhoudt zijn vergelijkbaar met de klachten in de beroepsprocedures. Het zou kunnen dat de Commissie van Beroep tot een andere conclusie komt dan de Geschillencommissie. Wanneer Kifid door zou gaan met behandeling van deze klachten, brengt dat het risico mee dat die klachtzaken weer over gedaan moeten worden in een beroepsprocedure. Met het aanhouden van de klachtbehandeling voorkomen we voor alle betrokkenen verspilling van tijd en energie. Betrokken consumenten en financiële dienstverleners zijn over het aanhouden van de klachtbehandeling geïnformeerd.

Oordeel tot nog toe

In juli en augustus 2020 heeft de Geschillencommissie uitspraken gedaan over het rentetarief op doorlopend krediet in klachtzaken tegen respectievelijk ABN AMRO, Santander en de Hollandsche Disconto Voorschotbank. Kern in alle drie uitspraken (GC 2020-550; GC 2020-622; GC 2020- 659) is dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. Dit oordeel is in lijn met de eerdere einduitspraak van de Commissie van Beroep (CvB 2019-005B) over het rentetarief op een doorlopend krediet in een klachtzaak tegen Interbank.

Waarom nu beroep?

De drie banken zijn het niet eens met het toetskader dat de Geschillencommissie in navolging van de Commissie van Beroep (CvB 2019-005B) toepast. De Geschillencommissie heeft in alle drie uitspraken aangegeven dat zij geen reden ziet om af te wijken van het door de Commissie van Beroep geschetste toetskader. Dit in het belang van de rechtszekerheid bij Kifid. De Geschillencommissie heeft in deze drie zaken beroep opengesteld, zodat de betrokken banken de gelegenheid krijgen hun bezwaren tegen het toetskader voor te leggen aan de Commissie van Beroep.

Het is nog lastig te zeggen wanneer de Commissie van Beroep kan oordelen over de drie lopende beroepsprocedures. Vooralsnog is de verwachting dat voor alle drie zaken in december een hoorzitting zal plaatsvinden.

Ook interessant