Mijn Kifid

Kifid verwelkomt nieuwe leden voor Geschillencommissie en voor Commissie van Beroep

Kifid verwelkomt de komende maanden negen nieuwe leden voor de Geschillencommissie en een nieuw lid voor de Commissie van Beroep. Zij zorgen voor versterking van de juridische en financiële deskundigheid van Kifid. Zo brengt een zestal nieuwe leden kennis en ervaring met kredietregistratieklachten in. Dit is welkom nu per 1 oktober a.s. de geschillenregeling van BKR over gaat naar Kifid.

Het bestuur van Kifid heeft per 1 oktober 2021 de dames mr. C.P. (Caroline) Bleeker, mr. I.M. (Illya) Bilderbeek, mr. A.J. (Annemarie) van Putten en de heren G. (Guus) Alfrink, mr. R. (Reinoud) Imhof en mr. J.W. (Joost) Wagenaar benoemd tot leden van de Geschillencommissie.

Per 1 november 2021 zullen de heren mr. G.W.N.M. (Gerard) van Laarhoven MMO en drs. P.M. (Piet) Mallekoote de Geschillencommissie versterken en de heer W.J. (Willem) Steenhoven de Commissie van Beroep. Per 1 januari 2022 zal mevrouw ir. A. (Annemarie) van den Berg MBA toetreden als lid van de Geschillencommissie.

Zij vervullen deze functie als nevenfunctie. Voor hen geldt wat voor alle leden van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep opgaat, dat ze niet werkzaam zijn voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Wanner Los, voorzitter Commissie van Beroep, is blij met het nieuwe commissielid: “De komst van Willem Steenhoven betekent voor de Commissie van Beroep versterking van de deskundigheid op het gebied van financiële dienstverlening. We kijken uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking.”

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie, is blij met de nieuwe leden voor de Geschillencommissie: “Kenmerkend voor Kifid als alternatieve geschilbeslechter is dat we een brede deskundigheid in huis hebben. Dus naast juridische deskundigheid, actuariaat en medische deskundigheid ook kennis en ervaring met financiële dienstverlening. De nieuwe leden zorgen voor versterking van die deskundigheid. Zo heeft een aantal nieuwe leden ervaring met de behandeling van kredietregistratieklachten; met hun komst kunnen we de kwaliteit borgen nu de behandeling van deze klachten per 1 oktober a.s. bij Kifid ligt.”

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet slaagt, dan volgt een beoordeling door de Geschillencommissie. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt een zitting plaats. Daar kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen. Zodra het klachtdossier volledig is, kan de Geschillencommissie oordelen en een uitspraak doen.

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid. In de regel vindt een zitting plaats waarin de Commissie van Beroep partijen vraagt om een nadere toelichting. Vervolgens komt de Commissie van Beroep tot en oordeel en doet uitspraak. Uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend voor partijen en richtinggevend voor de Geschillencommissie van Kifid.

Ook interessant