Mijn Kifid

Kifid KennisDe geldverstrekker zegt de overeenkomst op, wat nu?

De situatie

U heeft bij uw bank of kredietverstrekker al geruime tijd een spaar, betaal- of beleggingsrekening of een doorlopend krediet. Op een gegeven moment besluit de bank de overeenkomst met u te beëindigen. U bent het daar niet mee eens en wilt weten wat u tegen de bank kunt ondernemen.

De algemene regel

Spaar, betaal- of beleggingsrekeningen en doorlopende kredieten zijn zogenoemde duurovereenkomsten. De bank mag zo’n overeenkomst over het algemeen opzeggen, ook wanneer er in de voorwaarden niets over de opzegging is geregeld. De bank moet in de manier waarop de opzegging plaatsvindt echter wel rekening houden met uw belangen, bijvoorbeeld door een redelijke termijn in acht te nemen.

 

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Een duurovereenkomst wordt aangegaan voor een langere periode. Gedacht moet worden aan producten zoals een betaalrekening, een spaarrekening, een beleggingsrekening of een doorlopend krediet. Over het algemeen worden duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd afgesloten.

Over de opzegging van duurovereenkomsten heeft de Hoge Raad twee belangrijke uitspraken gedaan. Kifid volgt in de beoordeling van klachten deze lijn. Het gaat om de uitspraken van 28 oktober 2011 (arrest Gemeente De Ronde Venen/Stedin) en 2 februari 2018 (arrest Goglio/SMQ Group).

Het is voor de beoordeling van belang of de consument en de bank wel of niet een opzeggingsregeling zijn overeengekomen. Daarvoor wordt gekeken naar wat er in de voorwaarden staat opgenomen.

Is er geen opzeggingsregeling, dan wil dat niet zeggen dat de duurovereenkomst moet voortduren. Deze mag worden opgezegd. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat er voldaan moet worden aan drie voorwaarden. Er zal worden beoordeeld of er

  1. een voldoende zwaarwegende reden bestaat voor de opzegging, of er
  2.  een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen en of
  3. de consument recht heeft op een (schade)vergoeding.

Is er wel een opzeggingsregeling, dan kunnen er afhankelijk van de omstandigheden toch nadere eisen aan de opzegging worden gesteld. De opzegging mag, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet onaanvaardbaar zijn.

Uit uitspraken blijkt dat een bank het recht heeft om een verlieslijdend product te beëindigen. Dit wordt beschouwd als een voldoende zwaarwegende reden. Ook een gemotiveerde beleidskeuze om van bepaalde klantgroepen afscheid te nemen kan beschouwd worden als voldoende zwaarwegend.

Is er in de voorwaarden niets opgenomen over een opzegtermijn, dan wordt tweeënhalve maand in de regel als een redelijke termijn beschouwd. Is in de voorwaarden opgenomen dat per direct kan worden opgezegd, dan zal beoordeeld worden of dat redelijk is of dat de bank de klant meer tijd had moeten geven om zich te oriënteren op een alternatief.

Voor kredietovereenkomsten, zoals een doorlopend krediet, is een opzeggingsbevoegdheid opgenomen in de wet. Hierin is bepaald dat een kredietverstrekker, als dit in de overeenkomst is opgenomen, de overeenkomst mag beëindigen mits er een opzegtermijn van twee maanden wordt gehanteerd en de opzegging schriftelijk gebeurt.

Omdat geldverstrekkers doorgaans de reden voor beëindiging van een duurovereenkomst goed kunnen onderbouwen, ontbreekt voor de Geschillencommissie vaak de juridische reden om uw claim te kunnen toewijzen. De geldverstrekker staat immers juridisch gezien in haar recht. Wel kan Kifid proberen om door bemiddeling tot een oplossing te komen.

 

Tip

Of u wel of niet een opzeggingsregeling bent overeengekomen, kunt u lezen in de overeenkomst met uw bank of kredietverstrekker en de toepasselijke algemene voorwaarden. Kijk hierbij goed naar de termijn die is overeengekomen. Bent u geen termijn overeengekomen, dan is een termijn van tweeënhalve maand vaak redelijk. Heeft uw bank of kredietverstrekker zich niet aan deze termijn gehouden, dan zou het zo kunnen zijn dat de opzegging onterecht was.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant