Mijn Kifid

Kifid KennisDe verzekeraar wil mijn waterschade niet vergoeden

De situatie

U heeft schade in uw woning als gevolg van lekkage, hevige regenbuien of een lopende kraan: waterschade dus. U doet een beroep op uw opstal/inboedelverzekering maar de verzekeraar weigert de schade te vergoeden. Terecht of niet?

De algemene regel

In de voorwaarden van de opstal/inboedelverzekering (ook wel woonhuisverzekering) staat in welke situaties de verzekeraar de schade wel vergoedt en wanneer niet. Vaak bevatten de voorwaarden specifieke uitsluitingen: situaties waarin de verzekeraar niet uitkeert, zoals een overstroming, een verbouwing of achterstallig onderhoud. De verzekeraar zal de afwijzing wel moeten onderbouwen. En wanneer de voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar zijn, moet de voor u meest gunstige uitleg worden gebruikt.

 

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Er bestaan veel verschillende soorten woonhuisverzekeringen, soms ook inboedel- of opstalverzekering genoemd. De ene verzekering biedt een ruimere dekking dan de andere. Verzekeraars beschrijven in de voorwaarden de situaties die zij willen verzekeren. Een antwoord op de vraag of waterschade gedekt is, hangt allereerst dus af van wat er in de voorwaarden staat. De omstandigheden van het geval spelen ook een belangrijke rol.

Wat vaak in voorwaarden terugkeert, is dat een schade alleen gedekt is wanneer die het gevolg is van een onzeker voorval en/of een onvoorziene situatie. Het moet dus helder zijn wat precies de oorzaak is van de schade. Pas wanneer de oorzaak vast staat, kan immers worden bepaald of er dekking is.

De volgorde bij het bepalen van dekking is dat de consument moet aantonen dat er sprake is van een situatie die, in beginsel, gedekt is volgens de verzekeringsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een plotseling lekkende leiding of hevige regenval. Pas daarna komen de eventuele uitsluitingen aan bod.

In vrijwel alle voorwaarden van woonhuisverzekeringen staan uitsluitingen opgesomd. De verzekeraar maakt hiermee duidelijk dat er in deze (vaak voorkomende) situaties in ieder geval niet zal worden uitgekeerd. Als de verzekeraar vindt dat zo’n uitsluitingsgrond aan de orde is, dan is het aan de verzekeraar om dit te onderbouwen.

Veel voorkomende uitsluitingen, waarbij de schade dus niet is verzekerd, zijn:

 • Er is water het huis binnengedrongen doordat de bewoner de ramen (luiken, roosters, lichtkoepels, etc.) open heeft laten staan.
 • De schade is veroorzaakt door muren en/of vloeren die vocht hebben doorgelaten.
 • Schade die is veroorzaakt door een overstroming.
 • Schade ontstaan door opzet, schuld of grove nalatigheid.
 • Schade als gevolg van slecht/achterstallig onderhoud.
 • Tijdens een (ingrijpende) verbouwing geldt er vaak een beperkte dekking.
 • Schade door geleidelijk werkende invloeden (bijv. vocht, schimmel)

Wanneer een situatie niet in de uitsluitingen beschreven staat, betekent dat niet dat er ‘dus’ dekking bestaat. De verzekeraar kan zich er nog steeds op beroepen dat sowieso geen sprake is van een verzekerde situatie.

Mocht een bepaalde bepaling in de voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar zijn, dan geldt dat de meest gunstige uitleg voor de consument wordt toegepast. Het moet daarbij wel gaan om een redelijke uitleg en de Geschillencommissie zal aansluiting zoeken bij het normale spraakgebruik.

 

Tips

 • Neem bij het afsluiten van een woonhuisverzekering de voorwaarden door, zodat u weet wat u kunt verwachten én wat de verzekeraar van u verwacht.
 • Controleer of het onderhoud van uw huis op orde is om te voorkomen dat de verzekeraar een eventuele schade kan wijten aan slecht onderhoud.
 • Neem bij dreigende schade voorzorgsmaatregelen en neem direct contact op met uw verzekeraar of verzekeringsadviseur.
 • Meld een schade meteen aan uw verzekeraar en treed in overleg over de verdere afhandeling.
 • Leg de schade (en de mogelijke oorzaak) goed vast door het maken van foto’s.
 • Een verbouwing op komst? Controleer wat de voorwaarden van uw woonhuisverzekering hierover zeggen en raadpleeg zo nodig uw verzekeraar of verzekeringsadviseur.
 • Woont u in een gebied met een hoog risico op waterschade, controleer dan of een aanvullende (all-risk) dekking een goed idee is. Sommige verzekeraars vergoeden wel de schade van het overlopen van een regionaal kanaal of een kleine rivier.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant