Mijn Kifid

Kifid KennisKosten zelfgekozen uitvaartverzorger worden niet of slechts gedeeltelijk vergoed

De situatie

Als nabestaande heeft u het regelen van een uitvaart op u genomen. De overledene had een natura-uitvaartverzekering, waarbij geldt dat de verzekeraar de uitvaartverzorger aanwijst. U heeft echter om redenen die voor u belangrijk zijn, gekozen voor een ándere uitvaartverzorger, maar de verzekeraar wil de kosten in dat geval niet of slechts gedeeltelijk vergoeden. U wilt weten of u hier iets tegen kunt doen.

De algemene regel

Een natura-uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar diensten. Daar kunnen vaste uitvaartverzorgers bij horen, die aan de verzekeraar zijn verbonden. Dat staat ook in de verzekeringsvoorwaarden. Kiezen nabestaanden toch voor een ándere uitvaartverzorger, dan volgt slechts een gemaximeerde of gedeeltelijke vergoeding. De verzekeraar heeft in het algemeen het recht om u als nabestaande aan die voorwaarde te houden, maar moet daar wel een praktisch belang bij hebben. In de regel kan de verzekeraar dat belang – een inkoopvoordeel – aantonen.

 

Twee voorbeelden

 

Uitleg

Een van de voorwaarden van een natura-uitvaartverzekering is doorgaans dat u de uitvaart laat verzorgen door een uitvaartverzorger die de verzekeraar aanwijst. Toen de verzekering werd afgesloten, is door de verzekeringnemer met deze voorwaarde ingestemd.

Een verzekeringsvoorwaarde die ertoe leidt dat u de dekking of een deel van de dekking verliest, kan niet zomaar worden ingeroepen. De verzekeraar moet aantonen dat hij een ‘redelijk belang’ bij deze voorwaarde heeft. Dat moet een praktisch en daadwerkelijk belang zijn. In het algemeen kan de verzekeraar dit vrij eenvoudig aantonen. Door met vaste partijen te werken ontstaat een inkoopvoordeel.

Hoewel in de verzekeringsvoorwaarden kan staan dat niet-nakoming kan leiden tot verlies van uitkering, heeft de Geschillencommissie van Kifid bepaald dat een ‘algeheel verval’ van dekking onredelijk is. Anders gezegd: het is onredelijk wanneer u helemaal niets krijgt vergoed. Vaak staat in de voorwaarden al een bedrag of richtlijn genoemd waarmee u rekening kunt houden.

Het komt voor dat consumenten stellen dat de verzekeraar hen niet heeft ingelicht over het financiële risico dat ontstaat wanneer de uitvaart niet door of in opdracht van de verzekeraar wordt verzorgd. Met dat argument komt u er meestal niet. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat in zo’n geval de uitvaartverzorger van uw keuze behoort te vragen naar de eventuele aanwezigheid van een (natura-)uitvaartverzekering en u moet informeren over een eventueel financieel risico.

Het is voorstelbaar dat u een eigen uitvaartverzorger wilt kiezen. Sommige consumenten voeren aan dat zij in het verleden slechte ervaringen hebben gehad met de verplichte uitvaartverzorging. Hoe begrijpelijk ook, deze argumenten helpen u niet. De verzekeringsvoorwaarden waren bekend toen de natura-uitvaartverzekering is aangegaan.

Omdat verzekeraars hun belang bij de voorwaarde doorgaans goed kunnen aantonen, is er voor de Geschillencommissie vaak onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak. Wel kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tips

  • Een goede voorbereiding is belangrijk. Kom niet voor verrassingen te staan. Bespreek met uw vader, moeder, of andere nabije familieleden welke wensen zij hebben als het gaat om hun uitvaart en wat er geregeld is.
  • Heeft u een natura-uitvaartverzekering? Laat u vooraf informeren wie uw uitvaart dan mag verzorgen. Of wat het betekent als uw nabestaanden zouden kiezen voor een andere uitvaartverzorger. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.
  • Mist de uitvaartpolis in de administratie van de overledene? Dan kunt u zich wenden tot de levensverzekering-zoekservice van het Verbond van Verzekeraars. https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant