Mijn Kifid

Kifid KennisProblemen met geld- en stortingsautomaten

De situatie

U heeft gepind bij een geldautomaat en volgens u zijn niet alle biljetten uit de automaat gekomen. Of u heeft contant geld (munten en biljetten) gestort in een automaat van de bank, maar niet alles is volledig op uw rekening bijgeschreven. U wilt weten wat u kunt ondernemen tegen de bank.

De algemene regel

Bij problemen met geld- en stortingsautomaten geldt als algemene regel dat de administratie van de bank doorslaggevend is, tenzij u als consument tegenbewijs heeft: u kunt aantonen dat de bank het mis heeft. Dat is niet eenvoudig en het is tot dusver niet voorgekomen dat een klant tegenbewijs heeft kunnen leveren. Twee volgende voorbeelden maken dat duidelijk.

 

Twee voorbeelden

 

Uitleg

U heeft als klant een relatie met de bank. Bij het openen van de rekening, bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Daarin staat dat de administratie van de bank geldt als volledig bewijs, maar dat u als klant wel tegenbewijs mag leveren. Ook met die voorwaarde bent u als klant akkoord gegaan.

Het leveren van tegenbewijs is in deze zaken lastig. Het is niet eenvoudig om aan te tonen dat iets niet is verkregen. Ook speelt mee dat de transacties plaatsvinden in het ‘domein’ van de bank. De bank heeft als het ware een voordeel, omdat het gaat om haar automaten en haar administratie. Daarom bepaalt de wet dat de bank verplicht is u inzage te geven in de informatie die zij heeft, de bank moet u als het ware enige aanknopingspunten geven. In de praktijk betekent dat dat de bank de logrol en transactieoverzichten overlegt. Het is dan aan u om die te betwisten.

De camerabeelden spelen geregeld een rol. Consumenten zouden deze begrijpelijkerwijs graag in willen zetten om hun zaak te bepleiten. Maar de beelden zijn in een Kifid-zaak nog nooit aangeleverd. De bank is namelijk niet verplicht om deze aan te leveren: de beelden worden gemaakt om te kunnen gebruiken ten behoeve van opsporing in een strafrechtelijke procedure. Vanwege die reden staat de camera niet gericht op het uitgifteluik en leveren de beelden dus geen bewijs op voor de stelling dat er geld niet is uitgegeven of geteld.

U kunt bij het Kifid alleen een klacht indienen tegen de bank waar u rekeninghouder bent. Wanneer u bijvoorbeeld met een ING-pas pint bij een automaat van ABN AMRO, dan kunt u alleen bij ING klagen. Uw bank is aansprakelijk ook als u problemen ondervindt met het gebruik van geldautomaten van andere banken.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tip

Mocht u geld hebben gepind uit de geldautomaat, maar geeft de geldautomaat geen bankbiljetten uit, neem dan meteen telefonisch contact op met desbetreffende bank en waarschuw de politie.

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant