Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid verwelkomt 11 nieuwe leden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2019 elf nieuwe leden benoemd in de Geschillencommissie. Het merendeel van de nieuwe leden is jurist. Een aantal leden is benoemd vanwege specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van accountancy of zakelijke dienstverlening. De leden vervullen deze functie als nevenfunctie en zijn niet werkzaam voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener. De minister van Financiën heeft de benoemingen door het bestuur van Kifid goedgekeurd.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie, is blij met de benoemingen: “Hiermee is de Geschillencommissie weer op sterkte na het vertrek van leden de afgelopen jaren. En zijn we voorbereid op een voorzienbare uitstroom van een aantal leden die vanwege het bereiken van de maximumleeftijd in de komende jaren hun nevenfunctie moeten neerleggen. Het is belangrijk deskundigheid binnen te kunnen halen, die we nodig hebben voor de behandeling van klachten over kleinzakelijke financiering.”

Nieuwe leden Geschillencommissie Kifid per 1 januari 2019

(achter de naam de hoofdfunctie van betrokkene)

 • Mw. mr. L. (Lotte) van Berkum, rechter rechtbank Amsterdam
 • Mr. F.H.E. (Erik) Boerma, seniorrechter rechtbank Oost-Brabant
 • Mw. mr. M.E.J. (Peggy) Bracco Gartner, docent Universiteit Leiden, Hazelhoff Centrum voor financieel recht
 • Mr. Dr. K. (Kees) Engel, medewerker wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
 • Mr. J. (Jan) van der Groen, seniorrechter rechtbank Rotterdam
 • Mr. Dr. D.P.C.M. (Donald) Hellegers, universitair docent privaatrecht Open Universiteit
 • Mr. Dr. M.D.H. (Mark) Nelemans, universitair docent privaatrecht Open Universiteit
 • N.W. (Nico) Over de Vest, strategie consultant en eigenaar Marni B.V.
 • Mr. G.R.B. (Robert) van Peursem, advocaat-generaal Hoge Raad
 • A.E. (Alex) Tevel, bedrijfsovername- en financieringsspecialist bij Finpact B.V.
 • Mr. R.L.H. (Robert) IJzerman, advocaat-generaal Hoge Raad

De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet slaagt, dan doet de Geschillencommissie uitspraak. Dit gebeurt op basis van een volledig klachtdossier. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt nog een zitting plaats.

Ook interessant