Mijn Kifid

Kifid KennisKan de geldverstrekker mij verbieden mijn huis te verhuren?

De situatie

U bewoont een woning waarop een hypotheek rust. U wilt deze woning (tijdelijk) verhuren, aan familie of een derde vanwege een lange reis of omdat de woning in de verkoop staat en u al een nieuwe woning heeft betrokken. Kan de geldverstrekker u verbieden uw huis te verhuren?

Algemene regel

De geldverstrekker verwacht dat degene die de hypotheek is aangegaan ook de hoofdbewoner van de woning is. Vaak staat in de voorwaarden of in de hypotheekakte een bepaling dat voor (tijdelijke) verhuur schriftelijke toestemming nodig is. De geldverstrekker heeft echter de vrijheid om die toestemming te weigeren. Daarbij mag de geldverstrekker zich niet op een manier gedragen die in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dat laatste is niet snel het geval.

Drie voorbeelden

 

Uitleg

Wanneer een geldverstrekker u een hypotheek verstrekt, is het de bedoeling dat u zelf in de woning gaat wonen. Dit is alleen anders in geval van een speciale verhuurhypotheek (zie hieronder). Wilt u om wat voor reden dan ook de woning (tijdelijk) verhuren dan is daar toestemming voor nodig. In vrijwel alle hypotheekvoorwaarden staan daar bepalingen over opgenomen.

In de praktijk geeft een geldverstrekker niet snel toestemming tot het verhuren van een woning, ook niet als het tijdelijke verhuur betreft. De belangrijkste reden daarvoor is dat een huurder op grond van de wet huurbescherming geniet. Het is daarom niet makkelijk om de huurder uit de woning te zetten. Een tweede reden is waardevermindering van de woning, bijvoorbeeld door slecht onderhoud door de huurders of het plaatsvinden van illegale activiteiten. Bij een eventuele gedwongen verkoop van de woning kan de woning daardoor minder waard zijn en dat is nadelig voor de geldverstrekker.

In de voorwaarden kan staan dat verhuur wél is toegestaan wanneer er een vergunning op grond van de Leegstandwet is verkregen. Zo’n vergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente. Een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet betekent niet per definitie dat een bank toestemming geeft. Ook dan moet er nog formeel om toestemming van de geldverstrekker worden gevraagd. Wanneer de vergunning verloopt (meestal na vijf jaar) verloopt ook de toestemming van de geldverstrekker.

Een tweede situatie waarin verhuur soms wordt toegestaan is het geval waarin u naar het buitenland wordt uitgezonden door uw werkgever. Het is dan immers onmogelijk om zelf de woning te bewonen. De geldverstrekker zal echter wel eisen stellen aan de wijze van verhuur.

De geldverstrekker heeft een hoge mate van beleidsvrijheid als het gaat om het geven van toestemming voor verhuur. De Geschillencommissie van Kifid zal steeds toetsen of de geldverstrekker zich daarbij niet gedraagt op een manier die onaanvaardbaar is als het gaat om de eisen van redelijkheid en billijkheid. Denk aan een situatie waarin de gevolgen voor de huiseigenaar zo ongunstig zijn dat de weigering onacceptabel is. Dit is een hoge drempel, er is niet snel sprake van.

Wanneer u geen toestemming krijgt, maar u besluit de woning tóch te verhuren, dan neemt u een groot risico. U handelt dan in strijd met de voorwaarden. Dit kan tot gevolg hebben dat de geldverstrekker de geldlening beëindigt; u moet dan de volledige geldlening, vaak met een boeterente, terugbetalen. Zie bijvoorbeeld uitspraak GC 2022-0597: hierin moest een huiseigenaar binnen twee weken het resterende hypotheekbedrag terugbetalen toen de geldverstrekker ontdekte dat hij al geruime tijd zonder toestemming de woning verhuurde.

Daarnaast kan het verhuren van een woning zonder toestemming soms worden aangemerkt als (hypotheek)fraude en leiden tot opname in een waarschuwingsregister. Lees meer informatie over deze situatie in het kennisdocument ‘Help de bank of verzekeraar neemt mij op in een waarschuwingsregister’.

Tips

Als u een woning wilt verhuren, kunt u hiervoor een speciale verhuurhypotheek afsluiten. Een dergelijke hypotheek is speciaal bedoeld voor het financieren van vastgoed om te verhuren. Soms is het ook mogelijk om een eigenwoninghypotheek om te zetten in een verhuurhypotheek.

Steeds meer Nederlanders doen aan woningruil: ze ruilen een week of langer met een ander (buitenlands) gezin van woning. Of bieden hun huis aan voor Airbnb. Het is verstandig om vooraf na te gaan of uw geldverstrekker dit toestaat.

Wanneer u toestemming krijgt om de woning tijdelijk te verhuren, denk dan ook aan uw woonverzekeringen. Licht de verzekeraar in. Daarnaast zijn er fiscale gevolgen. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst.

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant