Mijn Kifid

Kifid KennisNieuwe verzekeringspolis met (veel) hogere premie

De situatie

U heeft een schadeverzekering afgesloten en u krijgt bericht van de verzekeraar dat de premie op de verlengingsdatum verhoogd wordt, dan wel dat de voorwaarden van de verzekering worden aangepast. U bent het oneens met uw nieuwe polis en voorwaarden en/of de premieverhoging en u wilt weten wat u tegen de verzekeringsmaatschappij kunt ondernemen.

De algemene regel

Een verzekeraar mag per verlengingsdatum aanpassingen doen in de premie en de voorwaarden van de schadeverzekering. De verzekeraar moet u daarover wel tijdig informeren én op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleggen waarom de wijzigingen nodig zijn. U heeft op uw beurt het recht om de verzekering op te zeggen per de verlengingsdatum. Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering bovendien dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

 

Twee voorbeelden

 

Uitleg

Bij schadeverzekeringen geldt vrijwel altijd dat de overeenkomst na het eerste jaar met steeds een jaar wordt verlengd. Op die verlengingsdatum mag de verzekeraar de premie en de dekking aanpassen. Over het algemeen heeft de verzekeraar dit recht ook in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Wanneer u een verzekering afsluit, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Het artikel (beding) in de voorwaarden van de verzekeraar waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, mag volgens de EU-richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten niet oneerlijk zijn. De Geschillencommissie zal dit beding altijd toetsen in samenhang met alle andere omstandigheden.

Aan de wijziging van de premie of dekking door de verzekeraar zijn eisen verbonden. De verzekeraar moet u tijdig informeren (tenminste een maand voor de vervaldatum van de verzekeringspolis) en op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleggen waarom de wijzigingen nodig zijn. Die verplichting gaat niet zover dat de verzekeraar u inzage hoeft te geven in de exacte berekening van uw premie.

Een belangrijk aspect in dit soort zaken is het recht om op te zeggen. Als u het niet eens bent met de voorgenomen wijzigingen dan kunt u de overeenkomst per verlengingsdatum opzeggen. En ook daarna kunt u op elk moment de verzekering opzeggen. U bent dus niet verplicht de nieuwe polis te accepteren.

Tot slot kan een wijziging van de premie en/of voorwaarden in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. In de Kifid-praktijk is zo’n situatie nog niet voorgekomen. Een sterk gestegen premie is daarvoor in ieder geval onvoldoende. Het is niet aan Kifid om te beoordelen of de premies die een verzekeraar vraagt voor het verzekeren van, bijvoorbeeld, een huis of een auto redelijk zijn. Hier geldt het (juridische) beginsel van contractsvrijheid. Het staat een ieder vrij om het aanbod te accepteren of het aanbod te weigeren en naar een andere verzekeraar te gaan.

Is er voor de Geschillencommissie onvoldoende juridische grond om uw claim te kunnen toewijzen in een uitspraak? Dan kan Kifid proberen uw klacht op te lossen door bemiddeling.

 

Tips

U heeft al met al vijf aanknopingspunten om naar te kijken als u een klacht wilt indienen:

  • Is het beding in de verzekeringsvoorwaarden een oneerlijk beding?
  • Heeft de verzekeraar u tijdig geïnformeerd?
  • Heeft de verzekeraar de wijziging voldoende uitgelegd?
  • Heeft u het recht om op te zeggen?
  • Is de wijziging in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

 

Meer over dit onderwerp

 

De informatie in dit Kennisdocument is bedoeld om u inzicht en achtergrond te geven in de manier waarop Kifid met klachten over een bepaald onderwerp omgaat. Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw eigen zaak. Uiteraard is elke situatie anders. In uw klachtzaak kan een omstandigheid spelen die wij hier niet hebben genoemd.

Ook interessant